Skip to content

Udvikling & Innovation

Udvikling & Innovation

Udvikling har lige fra MultiAirs oprindelse været en essentiel del af virksomheden. For eksempel har en af MultiAirs nuværende ejere opfundet automatspjældet som i dag bliver installeret på alle løsninger, da automatspjældet spare på energien og dermed på driftsomkostningerne.

Læs mere om vores Udviklingsafdeling her

Læs mere om vores SME udviklingsprojekt fra EU her

Ring til os