Udvikling & Innovation

Udvikling & Innovation

Udvikling har lige fra Klimablocks oprindelse været en essentiel del af virksomheden. For eksempel har en af Klimablocks nuværende ejere opfundet automatspjældet som i dag bliver installeret på alle løsninger, da automatspjældet spare på energien og dermed på driftsomkostningerne.