Klimablock - en klasse for sig

KLIMABLOCK er et stærkt og velkendt navn indenfor industri og procesventilation.

Bag navnet  gemmer sig mere end 5 årtiers erfaring i procesudsugning indenfor jern - træ - plast - fiber - gibs - beton og fødevareindustrien.

Klimablock leverer komplette løsninger både indenlands og udenlands, med fuld fokus på miljø, økonomi og bedre indeklima.

Vores vision er at beskytte mennesker og natur mod produktionen af skadelige efterfølgere fra industrielle processer.

 

Gennem en miljømæssig forbedring og effektivisering af produktionen, opnås en betydelig bedre og mere rentabel løsning for virksomheder og samtidig opnås der en væsenlig sikrere arbejdsplads.

Ren luft er et nøgleelement i en bæredygtig produktion og gode arbejdsforhold. Støv og røg der frembringes under bearbejdelsesprocesser, skal opfanges effektivt for at sikre produktkvaliteten, procesudstyrets levetid, et sundt arbejdsmiljø og overholdelse af lovgivningen.

Produktionsvirksomheder ønsker at øge rentabiliteten, ved at gøre deres aktiviteter så effektive som muligt, uden at gå på kompromis med sikkerheden og naturen. De skal leve op til høje miljømæssige lovkrav og sørge for at medarbejderne er sikrede mod skadelige påvirkninger.

Klimablock tilbyder korrekte rådgivningsløsninger og total leverance af produkter inden for industriel ventilation, der opfylder de høje krav til kvalitet og rentabilitet.

Klimablock er din samarbejdspartner på disse områder - Sådan skaber vi værdi for jer.

Kontakt os for nærmere information "her".

IMG_0667
Godt indeklima