Klimablock - en klasse for sig

KLIMABLOCK er et stærkt og velkendt navn indenfor industri og procesventilation.

Bag navnet  gemmer sig mere end 4 årtiers erfaring i procesudsugning indenfor jern - træ - plast - fiber - gibs - beton og fødevareindustrien.

Klimablock leverer komplette løsninger både indenlands og udenlands, med fuld fokus på miljø, økonomi og bedre indeklima.

Vores vision er at beskytte mennesker og natur mod produktionen af skadelige efterfølgere fra industrielle processer.

 

Gennem en miljømæssig forbedring og effektivisering af produktionen skabes en sikrere arbejdsplads, hvormed der opnås en bedre rentabel løsning.

Ren luft er nøgleelementet i en bæredygtig produktion og gode arbejdsforhold. Støv og røg der frembringes under bearbejdelsesprocesser, skal opfanges effektivt for at sikre produktkvaliteten, procesudstyrets levetid, et sundt arbejdsmiljø og overholdelse af lovgivningen.

Produktionsvirksomheder ønsker at øge rentabiliteten, ved at gøre deres aktiviteter så effektive som muligt, uden at gå på kompromis med sikkerheden og naturen. De skal leve op til nogle høje miljømæssige krav og sørge for at medarbejderne er sikrede mod skadelige påvirkninger.

Klimablock tilbyder korrekte rådgivningsløsninger og total leverance af produkter inden for industriel ventilation, der opfylder de høje krav til kvalitet og rentabilitet.

Klimablock er din samarbejdspartner på disse områder - Sådan skaber vi værdi for jer.

Kontakt os for nærmere information "her".

sekura 2
Klima Block