Filterposer

Filterposer

Filtre er det mest centrale i et filteranlæg og effektiv filtrering kræver effektive filterposer. Klimablocks filterposer dækker bredt fra røggasfiltrering til kemisk/farmaceutisk industri, levnedsmiddel industrien og mange andre brancher, hvor der stilles store tekniske krav til optimale løsninger.

Ved dimensionering af et filteranlæg er det vigtigt, at luftmængden passer med antallet af kvadratmeter eller filterposer og at det rigtige materiale er valgt. Der er naturligvis mange andre aspekter som er gældende ved fastlæggelsen af størrelsen og inrettelsen af et filteranlæg, men hovedpunkterne ligger her.​

Kontakt os for nærmere information "her".

filterposer