Filterposer

Filterposer

Effektiv filtrering kræver effektive filterposer. Hos Klimablock har vi stor viden og erfaring med vanskelige filtreringsopgaver. Vores ekspertise dækker bredt fra røggasfiltrering, kemisk/farmaceutisk industri, levnedsmiddel til mange andre brancher, hvor der stilles store tekniske krav til optimale løsninger.

Dimensionering

Filterposerne er det mest centrale i et filteranlæg og forudsætter, at det rigtige materiale er valgt samtidig med, at anlægsproducenten har dimensioneret anlægget korrekt med hensyn til luftmængde og filterareal.

Ved dimensionering af et filteranlæg er det vigtigt, at luftmængden passer med antallet af kvadratmeter eller filterposerne. Der er naturligvis mange andre aspekter, som er gældende ved fastlæggelsen af størrelsen af et filteranlæg, men hovedpunkterne ligger her.​

Rensesystem

I posefiltre er der primært tale om afrensning med rensemotorer, som renser filterposen i pauserne eller under drift.

Vi har stor erfaring med udformning og optimering af filtersystemer.​

Læs om andre filter typer/medier her

filterposer