Krydsveksler

Hvad er en Krydsveksler?

I en krydsveksler sker varmeoverførslen fra udsugningsluften, til den indgående udeluft ved en tæt kontakt mellem de to luftstrømme. Når luftstrømmene møder hinanden overgiver de energi til hinanden, så den kolde udeluft bliver opvarmet af den varme indeluft der blæses ud. Luftstrømmene er adskilt af en række tynde plader med god varmeledning, så der således ikke er direkte kontakt mellem luftstrømmene.

Ved aggressive luftarter anvendes glas i krydsveksleren for at modvirke korrosion. Krydsveksleren kan således anvendes, hvor udsugningsluften er lettere forurenet af bakterier, lugt og støv f.eks. i køkkener, værksteder og lettere industri.

Anlæggene er opbygget af en konstruktion i aluminium med sidepaneler i galvaniseret stålplader, der er isoleret med 50 mm mineraluld, som virker både isolerende og støjabsorberende.

Erstatningsluftanlæg fås i størrelser fra 1.000 m3/h og opefter med forskellige former for opbygning af indblæsning, udsugning, varmegenvinding og recirkulering.

Grundet den høje temperaturvirkningsgrad - på 70 - 80% - giver et erstatningsluftanlæg, med en krydsveksler, mulighed for at genanvende den dyre varme-energi i den luft der suges ud.

Krydsvarmeveksleren er uden bevægelige dele og enkel i sin konstruktion.

Kontakt os for nærmere information "her".

Krydsveksler