Krydsveksler

Hvad er en Krydsveksler?

I en krydsveksler sker varmeoverførslen fra udsugningsluften til udeluften ved en tæt kontakt mellem de to luftstrømme. Når luftstrømmene møder hinanden, overgiver de energi til hinanden, så den kolde udeluft bliver opvarmet af den varme indeluft, der blæses ud. Luftstrømmene er adskilt af en række tynde plader med god
varmeledning. Der er således ikke direkte kontakt mellem luftstrømmene, og lækagestrømmen er meget lille. Ved aggressive luftarter anvendes glas i krydsveksleren for at modvirke korrosion.
Krydsveksleren kan således anvendes, hvor udsugningsluften er lettere forurenet af bakterier, lugt og støv f.eks. i køkkener, værksteder og lettere industri. Krydsvarmeveksleren er uden
bevægelige dele og enkel i sin konstruktion. Temperaturvirkningsgraden for en krydsveklser er
omkring 60 - 65 %.

shutterstock_520792630