GNISTSLUKNING

GNISTSLUKNING

Hver dag er der mindst en alvorlig eksplosion eller et forurenende støvudslip i Europa, forårsaget af gløde- og gnistdannelse i produktionsanlægget. Det umiddelbare resultat er produktionsstop; men følgevirkningerne kan være langt mere alvorlige. Kostbare produktionsanlæg kan blive ødelagt, bygninger kan blive skadede og medarbejdere kan komme til skade eller i værste fald dø. Derudover er der det økonomiske aspekt, hvor et langvarigt produktionsstop kan betyde tabte markedsandele, da kunderne må søge nye leverandører.

Et gnistslukningsanlæg genkender og eliminerer gnister og gløder effektivt. Dermed forebygges der effektivt mod eksplosioner og brande i produktionslinjen. Desuden undgås alvorlige personskader, produktionstab, tab på indtjening samt skader på materiel og bygninger.

Der findes ingen 100 % sikre løsninger, men virksomhederne kan minimere risikoen for skader væsentligt med et gnistslukningsanlæg fra Klimablock, som leverer nøglefærdige løsninger tilpasset det enkelte produktionsanlæg. Fordelen ved et gnistslukningssystem er, at eventuelle gnister hurtigt lokaliseres og slukkes så hurtigt, at produktionen ofte kan fortsætte uhindret. Det samlede sikkerhedskoncept kan også have stor betydning, når der forhandles med forsikringsselskabet.

HVORDAN VIRKER ET GNISTSLUKNINGSANLÆG?

Et gnistslukningsanlæg genkender og eliminerer gnister og gløder effektivt. Ved en alarmering aktiveres slukkemekanismen automatisk, og samtidig etableres via horn/blink en hurtig intern alarmering. Man kan således hurtigt afgøre, om det er en »normal« melding eller om der er problemer ved bearbejdningsmaskinerne. Dette sikrer en hurtig og effektiv håndtering af alarmer og fejlmeldinger i produktionslinjen.

Med faste intervaller bliver der foretaget en automatisk selvtest af anlæggets delkomponenter for at sikre en sikker kontinuerlig overvågning 24 timer i døgnet. For at sikre det anbefalede vandtryk på 7 bar installerer man et trykforøgelsesanlæg.

FLEKSIBEL MODULOPBYGNING

Den fleksible modulopbygning i systemet gør det nemt at udvide i takt med at virksomheden ekspanderer. Den minimerer den aktuelle udgift ved altid at kunne tilpasse anlægget nøjagtigt efter behov.

SYSTEMET ARBEJDER MED TO ALARMTRIN:

Alarmtrin 1 bliver aktiveret ved detektering af gnister eller gløder. Alarmen medfører øjeblikkelig slukning med slukkeautomatikken, alarmering af relevant personale samt evt. tilføjelse i loggen.

Alarmtrin 2 bliver aktiveret ved detektering af gnister i længere tid end tilladt. Tiden kan defineres variabelt. Alarmen vil kunne afbryde andet eksternt udstyr, eksempelvis ventilatorer eller lignende.

BESKYTTELSE AF PUDSEMASKINER

Det fine pudsestøv, som genereres i pudsemaskiner, kan ved antænding skabe kraftige støveksplosioner og hurtige brandforløb.

På grund af udformningen af pudsemaskiner er det svært for betjeningspersonalet at opdage gnister og gløder i maskinen. Derimod er det let for en gnistdetektering som lynhurtigt, inden en brand opstår, aktiverer en slukning af de glødende partikler med vandtåge. Det er vigtigt at anvende detektorer som ikke er modtagelig for almindelig dagslys, da pudsemaskinerne ofte må åbnes for inspektion og service.

Beskyttelse af pudsemaskine indbefatter også en detektering og en slukning i udsugningen.

Hvis du vil vide mere omkring lovkravet omkring gnistslukning så se her. Hvis du vil vide mere om lovkrav, arbejdsmiljø osv. så besøg Klimablock Vidensbase, der kan hjælpe dig med de svar du har brug for inden du træffer et valg omkring ventilationsløsning.