Gnistslukning

GNISTSLUKNING

Hver dag er der mindst en alvorlig eksplosion i Europa, forårsaget af gløde- og gnistdannelse i et produktionsanlæg.

Det umiddelbare resultat er produktionsstop, hvor følgevirkningerne kan være langt mere alvorlige. Medarbejdere kan komme til skade eller i værste fald dø, kostbare produktionsanlæg kan blive ødelagt, bygninger kan blive skadet. Derudover er der det økonomiske aspekt, hvor et langvarigt produktionsstop kan betyde tabte markedsandele.

Et gnistslukningsanlæg genkender og eliminerer gnister og gløder effektivt. Dermed forebygges der effektivt mod eksplosioner og brande i produktionslinjen. Desuden undgås alvorlige personskader, produktionstab, tab på indtjening samt skader på materiel og bygninger.

Der findes ingen 100 % sikre løsninger, men virksomhederne kan minimere risikoen for skader væsentligt med et gnistslukningsanlæg fra Klimablock, som leverer nøglefærdige løsninger tilpasset det enkelte produktionsanlæg. Fordelen ved et gnistslukningssystem er, at eventuelle gnister hurtigt lokaliseres og slukkes så hurtigt, at produktionen ofte kan fortsætte uhindret. Det samlede sikkerhedskoncept kan også have stor betydning, når der forhandles med forsikringsselskabet.

HVORDAN VIRKER ET GNISTSLUKNINGSANLÆG?

På grund af maskiners udformning er det ofte svært for betjeningspersonalet at opdage gnister og gløder i maskinen. Derimod er det let for et gnistdetekterings system, inden en brand opstår, at aktiverer en slukning af de glødende partikler med vandtåge. Ved en gnistdannelse, aktiveres slukkemekanismen og samtidig etableres, via horn/blink, en intern alarmering. Man kan således hurtigt afgøre, om der er problemer ved en af bearbejdningsmaskinerne. Beskyttelse ved en maskine indbefatter også en detektering og en slukning i udsugningen.

 

FLEKSIBEL MODULOPBYGNING

Fleksibel modulopbygning, gør det nemt at udvide systemet i takt med at virksomheden ekspanderer. Den minimerer den aktuelle udgift ved altid at kunne tilpasse anlægget nøjagtigt efter behov.

Hvis du vil vide mere om lovkrav, arbejdsmiljø osv. omkring gnistslukning, så se her.