ERSTATNINGSLUFT

Hvad er erstatningsluft?

Ved udsugning af luft i forbindelse med en forurenende arbejdsproces, er det en nødvendighed at der tilføres samme mængde frisk luft, for både at tilpasse lokalets temperatur og for at undgå træk fra utætheder ved døre og vinduer, samt for at modvirke et skadeligt arbejdsmiljø.

Varmen fra den udsugede luft, kan I mange tilfælde benyttes til at opvarme erstatningsluften, hvilket giver energibesparelser - f.eks. med en Krydsveksler.

Kontakt os for nærmere information "her".

erstatningsluft