Trivsel & Arbejdsmiljø

Hvorfor er det vigtigt at have et godt indeklima?

Luft, er noget vi normalt tager for givet. Medmindre luftkvaliteten ikke er optimal, så kan luften hurtig gå hen og blive til stor gene, derfor er god ventilation vigtig.

På arbejdspladsen hvor medarbejdere hver dag opholder sig i mange timer, er det vigtigt at luftkvaliteten er i top. Et dårligt indeklima vil påvirke medarbejdernes trivsel, mindske arbejdsevnen og kan være medvirkende til at forøge sygefraværet.

Symptomerne på et dårligt indeklima viser sig ofte ved hovedpine, træthed, irritation af øjne, næse eller luftveje. Når indeklimaet halter, kan det let gå ud over lysten og motivationen til at arbejde – og i sidste ende koste jeres virksomhed penge.

Hvilke faktorer påvirker indeklimaet?

Temperatur

Spiller en vigtig rolle. Hvis det er for varmt bliver man nemt døsig, får hovedpine og præsentationsevnen mindskes. Hvis til gengæld der bliver for koldt reagerer kroppen ved, at spænde musklerne og bevægeligheden i fingrene bliver mindre – hvilket gør at man arbejder langsommere og nemt laver flere fejl. Den optimale temperatur afhænger af, om der er tale om siddestilende eller mere fysisk krævende arbejde. Ved stillesiddende arbejde bør temperaturen normalt ligge på 20-22 grader. Ved let fysisk arbejde bør temperaturen ikke komme under 18 grader.

Træk

Skyldes luftstrømme med lav temperatur. Nakke og ankler er normalt mest følsomme for træk. Kroppen reagerer ved at spænde musklerne, hvilket nemt fører til stivhed og spændinger i nakken, der igen giver hovedpine.

Frisk luft

Luften i et arbejdslokale påvirkes fra mange forskellige kilder: mennesker, fysisk aktivitet, produktion, afgasning fra maskiner og inventar. Alt sammen forhold som er med til at forurene luften. For at opnå et behageligt og sundt indeklima er det nødvendigt, at den forurenede luft udskiftes med frisk luft. Der skal derfor være et luftskifte, som sikrer en tilfredsstillende luftkvalitet. Hvor stort luftskiftet bør være, afhænger af forureningskildens art og mængde. Men ofte er det ikke tilstrækkeligt blot at åbne vinduer og døre.

Luftfugtighed

Mikroorganismer, skimmelsvamp og bakterier lever bedst ved høj luftfugtighed, og kan medføre allergi, astma m.m. Det er derfor vigtigt, at fugt som opstår i bygningen bliver suget ud. For lav luftfugtighed har ligeledes indvirkning på medarbejdernes trivsel, sundhed og produktivitet, og luftbårne bakterier overføres nemt ved lav luftfugtighed. En optimal luftfugtighed vil nedbringe overførslen af luftbåren virus og reducere medarbejdernes sygefravær. Det anbefalede luftfugtighedsniveau ligger på 45-55 procent.

Hvad kan man gøre for at opnå et optimalt indeklima?

Rengøring

God og hyppig rengøring er vigtig for, at komme støv og bakterier til livs.

En god løsning på ventilation tilpasset jeres behov

Herudover er det afgørende at investere i en god løsning på ventilation, som er tilpasset jeres specifikke behov og arbejdsområde. Hos Klimablock har vi stor erfaring og ekspertise i at finde frem til netop den løsning som sikre jer optimalt arbejdsmiljø, større trivsel, færre sygedage og højre effektivitet.

Vedligehold af ventilation
For at opnå optimal drift skal ventilationsanlægget kører rigtigt, og anlægget bør regelmæssigt have et servicetilsyn. Med en Klimablock serviceaftale har I tryghed og vished for at jeres ventilationsanlæg altid kører optimalt, sikre jeres medarbejdere de bedste forhold og at arbejdstilsynets gældende regler er overholdt.

Kilder