Udtalelse fra arbejdstilsynet

Om Ventilation i indeklimaet siger arbejdstilsynet:

Arbejdstilsynet siger bl.a.:

"Arbejdsrum skal have tilstrækkelig tilførsel af frisk luft uden generende træk. Dels skal den friske luft gavne medarbejderne, dels skal den fjerne mindre, spredte forureninger fra mennesker og materialer i rummet.

Luften i arbejdsrum kan bl.a. forurenes af afgasning og støv fra byggematerialer, inventar og arbejdsprocesser, sved fra mennesker, lugt samt fugt og varme.

For at opnå et behageligt og sundt indeklima er det nødvendigt, at den forurenede luft udskiftes med frisk luft. Udskiftningen af luft kan ske ved naturlig eller mekanisk ventilation."*

 

* Kilde: https://arbejdstilsynet.dk/