Fordele ved en god ventilationsløsning

En god ventilationsløsning:

  • Mindsker sygefravær.
  • Reducerer overførsel af luftbårne virus.
  • Fjerner farlige gasser som kan skade helbredet på kort og lang sigt.
  • Øger trivsel, arbejdsglæde og motivation.
  • Minimere hovedpine, døsighed og træthed pga. varme.
  • Giver større præstationsevne og færre fejl.
  • Nedbringer problemer med irritation af øjne, næse og luftveje.
  • Muligheden for at undgå træk, mindsker ubehag og muskelspændinger.
  • Nedsætter risiko for allergi og astma.