Fordele ved en god ventilationsløsning

En god ventilationsløsning:

  • Mindsker sygefravær
  • Reducerer overførsel af luftbårne virus
  • Fjerner farlige gasser som kan skade helbredet på kort og lang sigt
  • Øger trivsel, arbejdsglæde og motivation
  • Minimere hovedpine, døsighed og træthed pga. varme
  • Giver større præstationsevnen og færre fejl
  • Nedbringer problemer med irritation af øjne, næse og luftveje
  • Muligheden for at undgå træk mindsker ubehag og muskelspændinger
  • Nedsætter risiko for allergi og astma