Hvad koster et driftsstop dig?

Hvad koster et driftsstop?

Når et firmas produktionsanlæg stopper af uforudsete grunde, er det naturligt at spørge: "Hvad kommer dette til at koste?" Det korte svar er selvfølgelig: "Alt for meget!" Der er mange forskellige parametre at tage hensyn til og beregningerne er ofte kompliceret, men det må være sandsynligt, at et driftsstop må have en betydning på virksomhedens bundlinje.

Her er nogle eksempler på, hvad der er af omkostninger ved ikke-planlagte stop i produktion:

  • I første omgang skal man tænke på hvor mange lønudgifter, der tabes ifm. et stop i produktionen. Der kan være en del medarbejdere der er direkte påvirket af driftsstoppet og som ikke kan producere noget.
  • Ofte vil andre arbejdsstationer også blive påvirket og derfor kan de tabte lønudgifter være endnu højere.
  • Det vil helt naturligt også give et tab i omsætning.
  • Et eller flere utilsigtede stop i produktionen kan også påvirke dine kunders tilfredshed og måske endda medføre et tab af kunder.

Omkostningerne og konsekvenserne kan derfor være store. Så derfor vil det være essentielt for mange firmaer at minimere driftsstop.

Hvordan minimerers driftsstop så?

Hos Klimablock ved vi, hvor betydningsfuld driftsstoppene er for din virksomhed og vi gør derfor alt for at minimere muligheden for driftsstop, forårsaget af problemer med udsugning/ventilation.

Kvalitet er et nøgleord hos Klimablock - vi laver langsigtede løsninger, der sikre din virksomheds driftsikkerhed. Derudover tilbyder vi god service og ikke mindst Serviceaftaler, der sikre at dit ventilations-/udsugningsanlæg altid fungerer på bedst mulig måde.

Hvis man tager de mange omkostninger forbundet med et driftsstop i betragtning, og sammenligner med udgifterne til en serviceaftale med Klimablock, er Serviceaftalen yderst fordelagtig!