Klimablock hjælper med at opfylde kravene fra arbejdstilsynet

Klimablock kan hjælpe din virksomhed med at opfylde alle gældende krav fra arbejdstilsynet vedrørende udsugning/ventilation og gnistslukning i forhold til at sikre et godt og sikkert indeklima.

I forhold til fx. procesudsugning kræves der overordet set:

"..., at der skal etableres en mekanisk udsugning ved arbejdsprocesser, der udvikler luftarter, støv e.l., som er sundhedsskadelige eller eksplosive, eller udvikler røg, mikroorganismer, aerosoler, ildelugt eller anden generende luftforurening. Udsugningen skal så vidt muligt fjerne forureningen på det sted, hvor den udvikles, og samtidig tilføre frisk erstatningsluft af passende temperatur."*

Læs mere om lovkravene til gnistslukning her

Hvilke konkrete krav arbejdstilsynet har til din virksomhed er selvfølgelig afhængig af forskellige faktorer. Kontakt MultiAir for at høre om hvilke krav og love, der gælder specifikt for din virksomhed og høre mere om hvordan MultiAir kan hjælpe hjælpe med at opfylde alle arbejdstilsynets love og krav.

 

Kontakt os

Kontakt vores eksperter for at høre mere om lovkrav og gældende regler for din virksomhed. Skriv til os på info@klimablock.dk eller ring til os på 9713 2500 - Vores eksperter står klar.