Ring til os på Tlf.+ 45 97 13 25 00
Træffetider: Alle dage fra 8.00-16.00
Skriv til os på info@multiair.dk

Case Story: Superwood A/S

Case story: Superwood A/S

Branche: Superwood A/S er en dansk virksomhed, der har udviklet og patenteret en teknologi til gennemimprægnering af træ uden brug af tungmetaller og opløsningsmidler.

MultiAir`s løsning: I forbindelse med en ny afdeling til deres kedelmaskiner har Superwood A/S brug for et nyt sneglefilter samt en kædetransportør, der kan føre overskydende spåner fra produktionen til en eksisterende silo. I tæt samarbejde med Superwood leverede MultiAir deres nye udsugningsløsning, der er driftssikker og som overholder alle gældende lovkrav. Samtidigt er Superwoods medarbejdere sikret et sundt indeklima.

Kunden siger: Superwoods driftschef, Benny Petersen, har efterfølgende udtalt at "efter indregulering og aflevering, kører anlægget" og at de er tilfredse med samarbejdet.

 

Den nye kædetransportør  hos Superwood A/S, leveret af MultiAir
Den nye kædetransportør hos Superwood A/S, leveret af MultiAir
Det nye sneglefilteranlæg hos Superwood A/S, leveret af MultiAir
Det nye sneglefilteranlæg hos Superwood A/S, leveret af MultiAir

Læs om andre løsninger vi har leveret

Et udvalg kunder vi også har arbejdet sammen med