Ring til os på Tlf.+ 45 97 13 25 00
Træffetider: Alle dage fra 8.00-16.00
Skriv til os på info@multiair.dk

Referencer

Gennem årene har vi arbejdet sammen med både små og store virksomheder i mange forskellige brancher og nicheproduktioner. Det har givet os en solid erfaring med forskellige arbejdsprocesser og problematikker.

Kombineret med vores mulighed for at levere fleksible og tilpassede løsninger, har vi stor succes med at skabe det helt optimale indeklima – til gavn for virksomheden og medarbejderne.

 

Nedenstående er en liste af kundecases efterfulgt af en referenceliste

 

Branche: Scandinavian Tobacco Group producerer tobak, cigarer, cigaretter og pibetobak

Opgave: Scandinavian Tobacco Group skal bruge et anlæg, der primært skal kunne renser og rengøre de maskiner, der håndtere tobak og som derfor udsender små partikler. Endvidere betyder det meget for Scandinavian Tobacco Group at kunne samarbejde tæt omkring den rette løsning og at MultiAir er i stand til at være meget fleksible ift. Installationen således at den daglige proces i produktionsanlægget blev forstyrret mindst muligt.

MultiAirs løsning: MultiAir leverede et højvakuum anlæg med højeffektive patronfiltre med trykluftrensning. Desuden er der installeret automatspjæld for optimal fordeling af luften og en ringkammerblæser. Installationen af anlægget foregik på Scandinavian Tobacco Groups præmisser og til mindst muligt gene for deres daglige produktion.

Udtalelse fra kunden:

”Vores samarbejde med MultiAir har været en god oplevelse. MultiAir har været meget fleksible og innovative i tilgangen til opgaven hos os og deres valg af løsninger har været de helt rigtige for os. MultiAir har deres egne montører som er en sand fornøjelse at arbejde sammen med, både med hensyn til installationen men også med deres store fleksibilitet i dagligdagen.”

Jesper Jellesmark Madsen

Projectleder & EHS Manager, Scandinavian Tobacco Group

Branche: Lilleheden A/S  fremstiller, forarbejder og tilpasser limtræsprodukter til større eller mindre byggeprojekter i Danmark og udlandet.

Opgave: Lilleheden har samarbejdet med MultiAir i flere år, og dermed har MultiAir lavet adskillige installationer hos Lilleheden. Det er vigtigt for en virksomhed som Lilleheden at have en stabil og yderst effektiv procesudsugning, der kan sikre en optimal produktion samtidigt med at aktuelle krav fra Arbejdstilsynet overholdes. Desuden er det også vigtigt for Lilleheden at have et energirigtigt anlæg.

MultiAirs løsning: Seneste samarbejde med Lilleheden har været i forbindelse med energioptimering, så derfor har MultiAir sikret at returluft fra eksisterende filteranlæg bliver ført tilbage til produktionshallen via automatiske spjæld og nye rørinstallationer. Lilleheden benytter sig desuden af muligheden for at have en kundespecifik serviceaftale med MultiAir, der sikre hurtig assistance ved eventuelle driftsproblemer.

Udtalelse fra kunden:

”Lilleheden har gennem en årrække haft en fast serviceaftale med MultiAir. Høj driftsstabilitet i

vores procesudsugning er essentiel for at kunne drive en effektiv limtræsproduktion. I de få tilfælde hvor vi har haft behov for hurtig assistance er vi ikke blevet svigtet. MultiAir er ligeledes vores foretrukne samarbejdspartner i forbindelse med energioptimeringer og nye installationer. Projekter gennemføres til aftalt pris og efter tidsplanen.”

Uffe Andersen

Produktionschef, Lilleheden

Branche: Horn Bordplader laver kvalitets bordplader til bad og køkken.

Opgave:

Da Horn Bordplader udvidede deres produktionsanlæg og dermed fik et øget behov for udsugning faldt valget på Multiair som leverandør. Det er vigtigt for Horn Bordplader, at deres nye udsugningsanlæg kan sikre et optimalt arbejdsmiljø for deres medarbejdere, samt være bruger- og energivenligt.

MultiAirs løsning: I tæt samarbejde med Horn Bordplader leverede MultiAir filteranlæg, ventilatorer og automatspjæld, der sikre Horn Bordplader et udsugningsanlæg med høj virkningsgrad, lavt støjniveau og optimal driftsikkerhed. Endvidere leverede MultiAir et højvakuum anlæg til udsugning fra små håndmaskiner og anlægget består desuden også af et erstatningsluftsystem med krydsveksler, der sikre varmegenvinding og som derfor sparer på energien. Hele anlægget styres automatisk.

Om samarbejdet udtaler kunden:

”I forbindelse med udvidelse af produktionen hos Horn Bordplader, har MultiAir leveret

udsugningsanlæg og krydsveksler. Samarbejdet har fungeret tilfredsstillende. MultiAir har løbende udført service, og stillet op ved akutte tilkald. Samarbejdet har i enhver henseende fungeret til vores fulde tilfredshed.”

Michael Weis

Produktionschef, Horn Bordplader

Branche: Ucomposites A/S omdanner restprodukter fra fx. produktionen af vindmøllevinger til nye glasfiberprodukter til bl.a. bilindustrien.

Opgave: Ved bearbejdning af glasfiber er det vigtigt med god og stabil udsugning og ventilation, så fokusområdet er at skabe et sundt og optimalt arbejdsmiljø i UCOMPOSITES produktionsanlæg. Anlægget skal ikke kun leve op til gældende krav og regler men som også samtidigt dækker UCOMPOSITES specifikke behov. For UCOMPOSITES er det vigtigt at have en troværdige og stabile samarbejdspartnere, og MultiAirs mangeårig erfaring og gode samarbejdsevner har været afgørende i valget af leverandører.

MultiAirs løsning: MultiAir har levereret og installeret et filteranlæg og ventilatorer, der sikre en høj virkningsgrad, lavt støjniveau og optimal driftssikkerhed.

Om samarbejdet udtaler kunden: ”Igennem de sidste mange år har vi brugt MultiAir som sparringspartner og leverandør af løsninger til ventilation og udsugning i vort produktionsanlæg. Vi oplever MultiAir som en god og fleksibel leverandør, der altid reagere omgående og leverer til aftalt tid og pris.

Bent Skov Nielsen

Production Technology Manager, UCOMPOSITES A/S

Virksomhedstype: Erhvervsskole.

Opgave: Anlægget skal sikre at skolens elever kan arbejde i et sikkert arbejdsmiljø, der laver op til Arbejdstilsynets regler. Men det er også vigtigt at der ikke gås på kompromis med de ønsker og krav som Aarhus Tech selv har. MultiAir har samarbejdet med Aarhus Tech i mange år, og det er bl.a. fordi at MultiAir kan leve op til Aarhus Techs krav om at være en ”seriøs og positiv samarbejdspartner.” En af måderne MultiAir dyrker det gode samarbejde er ved tidligt i forløbet at indgå i en tæt dialog med skolen for at sikre den helt rigtige løsning netop dem.

MultiAirs løsning: MultiAir har ad flere omgang arbejdet sammen med Aarhus Tech, og det seneste projekt har været i forbindelse med etablering og renovering af spånsug i skolens værkstedområder til tømrer- og snedkeruddannelserne. Her har MultiAir leveret og installeret et højvakuum anlæg med patronfiltre, automatiske spjæld til optimal fordeling af luften samt alle rørinstallationer

Om samarbejdet udtaler kunden bl.a.: ”MultiAir har i flere omgange været involveret i spånsugningsanlæg og har altid været en seriøs og positiv samarbejdspartner.”

”MultiAir har overholdt aftaler for arbejdets udførelse, været en seriøs med- og modspiller for etablering af de for skolen rigtige løsninger”

Carsten Gye

Bygningschef, AARHUS TECH

aarhus tech

Et udvalg kunder vi også har arbejdet sammen med